Ales i Irena Kubica
kamień Horka 15, Krasna Lipa
info@cottage.cz

Mieszkanie & Wellness & Joga & Wynajem & Wyjazdy

Regulamin udzielania kredytów

Przepisy pożyczkowe kwatery Cottage

 

§1 Tylko osoba określona w umowie o najem ruchomości (lokator dalej), ma prawo do korzystania z pożyczonego sprzętu, założenie potwierdzone przez podpisanie umowy na dzierżawę ruchomości (Umowa dodatkowa).

§2 Do wynajęcia ruchomości jest depozyt wymienione w wypożyczalni cennika.

§3 Czynsz jest możliwe tylko za okazaniem jednego z tych dokumentów:

za)      ważny dowód osobisty obywatela Republiki Czeskiej (lub dowód stałego pobytu w Republice Czeskiej dla obcokrajowców)   b)      Paszport C)      ważne prawo jazdy obywatel UE

§4 najemca może być tylko osoba pełnoletnia (tj. powyżej 18 lat), jest w pełni kompetentny do czynności prawnych. Właściciel zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z osobą, w których uzasadnione obawy, že při užíváním movité věci může způsobit škodu sobě či třetím osobám.

§5 wynajem jest płatna niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Sekcja 6 dzierżawca zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego obiektu pożyczonych przed podpisaniem umowy i wypłaty kredytu.

§ 7. Po podpisaniu umowy, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wynajętego obiektu, a to až do doby vrácení předmětu pronajímateli.

§8 Jazdy lub za pomocą pożyczonej Temat jest na własne ryzyko. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez najemcę, pożyczyli tematu, a to na : jego własność, na innych elementów ruchomości i nieruchomości, innych osób, za cały okres dzierżawy dla zdrowia najemcy na czas trwania kredytu.

Sekcja 9 leasingobiorca bierze odpowiedzialność za wszystkie przedmioty materialne pożyczył wymienionych w umowie podpisali kredytu usankcjonowane jego podpis.

§10 Korzystanie osoby dzierżawy, nie wymienione w umowie jest zabronione.

§11 przypadku uszkodzenia, strata, pożyczone lub skradziony przedmiot jest leasingobiorcą niezwłocznie zgłosić ten fakt do właściciela.. W przypadku kradzieży, najemca zobowiązany jest zgłosić ten fakt na policję Czeskiej, w przypadku, która jest większa niż szkody 5.000 Kč.

Sekcja 12 Niedotrzymanie terminu zwrotu pożyczonych rzeczy, dzierżawca jest zobowiązany do zwrotu czynszu za okres, které přesáhlo původní dobu pronájmu.

§13 W przypadku utraty lub kradzieży pożyczonych rzeczy najemca płaci właścicielowi cenę pożyczonych rzeczy określonych w umowie.

§14 wynajmujący ma prawo do korzystania z kapitału (kopie zapasowe), na pokrycie mu odszkodowania, i utrzymuje go powstające przeciwko najemcy.

Sekcja 15 Najemca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawą pożyczonym obiektu w ciągu dziesięciu dni od daty otrzymania faktury i wezwanie do zapłaty, jeżeli płatność nie w pełni pokrywają komponowanej zapasową.

Rozdział 16 Zasady właściwego wykorzystania pożyczonych rzeczy są częścią umowy leasingu ruchomości i jego podpis na potwierdza najemcy, że zapoznał się z nimi i będą śledzić je w całości.

Sekcja 17 wynajętym ruchomości mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów niekomercyjnych. V případě jiného záměru je nutné tento konzultovat s pronajímatelem.

Update: 1.1.2015