NP České Švýcarsko

Růžový vrch v českém ŠvýcarskuNárodní park České Švýcarsko  byl vyhlášen v roce 2000, hlavním předmětem ochrany jsou unikátní pískovcové útvary a na ně vázaný biotop.  NP je se nachází v okrese Děčín mezi obcemi Hřensko, Chřibská a Brtníky. Zaujímá oblast při státní hranici s Německem, která ho odděluje od národního parku Saské Švýcarsko. Rozloha parku činí 79,23 km².

Sídlo správy NP České Švýcarsko, Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa, Tel.: +420 412 354 050, n.park@npcs.cz, www.npcs.cz

Proč se říká této krajině České Švýcarsko? Název „České Švýcarsko“ vznikl odvozením od názvu Saské Švýcarsko, který se používá pro německou část Labských pískovců od 18. století. O tento  název se zasloužili švýcarští malíři Adrian Zingg a Anton Graff, kteří působili na Akademii v Drážďanech a malovali krajinu podél Labe, která jim připomínala domovinu

 
 
 
 
 
 
 
 
Česky

Plán akcí Národního parku České Švýcarsko pro veřejnost 2013

Téměř pět desítek akcí pro veřejnost připravila pro letošní rok Správa Národního parku České Švýcarsko. Zájemci se tak mohou těšit na řadu exkurzí, oslav významných dnů ochrany přírody, případně se mohou zapojit do praktické ochrany cenného přírodního a kulturního dědictví národního parku. Program akcí naleznete v příloze.

NP České Švýcarsko

NP České Švýcarsko

Národní park České Švýcarsko byl vyhlášen v roce 2000, hlavním předmětem ochrany jsou unikátní pískovcové útvary a na ně vázaný biotop. Mohutné skalní věže, brány, stěny, rokle, města a bludiště vznikly v důsledku erozí křídových mořských sedimentů, které byly vyzdviženy na povrch v období čtvrtohor v důsledku alpinského vrásnění. Nejznámějším skalním útvarem je Pravčická brána.